infohilalfarm@gmail.com

Ferma

Təsərrüfat Planı Rəsmləri

Təsərrüfat Şəkilləri

Şirkət haqda məlumatlar - -
2011-ci ildə Azərbaycanda yaradılıb - -
Azərbaycanda qerydiyyata alınıb - -
Ümumi yer 343.545
Qapalı ərazi 5.146
Mal-qara tutumuna malikdir Baş 1.500
Planlaşdırılmış mal-qara tutumu (davam edir) Baş 4.000
Mal-qaranın daşınması üçün yük maşını pc 1
Qidalandırma və paylama vasitəsi pc 1
Qidanı çəkən maşın pc 1
Traktor, JCB, grayder pc 3
İşçilərin sayı Nəfər 29 (34)
Baytarlıq Şöbəsinə aid olan baytarların sayı. Nəfər 2